Onawa Fitness

Min träningsfilosofi

Vad menar jag med Natural?   BILD: GUNNAR alt.placering. 

En definition av svaret på den frågan som ligger mycket nära min egen, ges av författaren till bestsellern "Burn the Fat, Feed the Muscle" - Tom Venuto:

"To me, the definition of a natural in the context of body-building means no illegal drugs, prescription drugs or any substances that are banned in competition.

"I also use the term natural in a different context when describing my food. Natural food is food that has not been "messed with" by human hands. If it grew on a tree, off a plant or out of the ground - it´s natural. If it walked, flew or swam (and wasn´t pumped full of chemicals) - it´s natural."

 

Frågan blir, kan man verkligen bygga en bra fysik på naturligt sätt?

 

Absolut, och svaret på frågan är för mig självklart, en bra fysik åstadkomms av och är resultatet av en holistisk livsstil. En fysik som bärs upp av en människa vars strävan är att vara i bästa möjliga balans. Fysiskt, emotionellt och själsligt.       

 

Någon annan väg finns inte. Inte för mig.

 

Det är inte meningen att vi ska bygga upp våra kroppar med hälsovådliga preparat. Det är just begreppet hälsa som är grunden för en god fysik.

 

Bara det faktum att man gjort ett aktivt val, att man valt en livsstil där man tar avstånd från hälsovådliga preparat, är fysiskt aktiv och håller sig till en sund och naturlig kost gör att man lagt en god grund till en god fysik- en god hälsa! BILD: GUNNAR alt.placering


"Deep health doesn´t come from a pill or an operation.

It comes from a balanced diet of fresh, whole foods.

It comes from sufficient exercise combined with genuine rest.

It comes from clean air and clean water.

And it comes from living with purpose and joy."

- John Berardi -

                                                                                    

Underskatta inte din förmåga att nå resultat på naturlig väg. Du kommer att bli överraskad om hur långt du kan komma i din träning genom att välja en naturlig väg och en holistisk livvsstil.

 

Tankens positiva kraft är av avgörande betydelse. För att lyckas måste du tro dig själv, på din förmåga och kapacitet att bygga en bra fysik utan droger och kemiska preparat.

 

Positivt tänkande i samklang med en träning och en kost baserad utifrån dig som en unik individ är några av nycklarna till framgång. Lägg därtill tid, tålamod och hårt arbete.

 

Samverkan mellan dessa faktorer kommer i allra högsta grad bidraga till att du kan bygga en fantastisk fysik som är till 100% naturlig!

 

Till slut några vidomsord från Tom Venuto:  "A great body doesn´t come in a pill - never did and never will. Stay natural (drug free), eat as natural as possible and work your butt off. Pay your dues! Pay your dues!! Train hard and expect success!"