Straffen för dopningsbrott kommer sannolikt att skärpas. Narkotikautredningen föreslår att straffen skärps så mycket att de hamnar nära eller i nivå med straffen för normalt eller grovt narkotikabrott. Statens Folkhälsoinstitut uppskattar att cirka 9000! män mellan 18-35 år under det senaste året använt dopningsmedel och då i huvudsak anabola steroider. Här finns det anledning att misstänka ett stort mörkertal. Folkhälsominister Maria Larsson väntas till våren komma med lagförslag med inriktning på hårdare straff. Från GNP applåderas alla åtgärder som kan leda till ren idrott, det må gälla information och utbildning om doping såväl som hårdare straff! Bra, Maria!