traningsboll

 

 

 

PERSONLIG TRÄNING   

Ambitionen är att alltid erbjuda den bästa träningen utifrån kundens önskemål och behov. Du kan till exempel få hjälp med att öka i styrka/muskelmassa, förbättra kondition/uthållighet, reducering av fettvikt, att förbättra sig inom någon specialidrott, "funktionell" träning, corestabilitet, skade och rehabträning.

Tyngdpunkten i min holistiskt baserade träning ligger i att komma till rätta med obalanser. Obalanser kan vara muskulärt betingade men också av strukturell, emotionell och nutritionell karaktär. Vanligen är det fler än en av dessa faktorer som är orsaken till obalansen. En kropp i obalans kan inte prestera maximalt! Korrektiv träning leder på sikt till en allt effektivare träning. Effektiv träning är rolig träning!

 

 

 

chicken-egg 

 

 

 

KOSTRÅDGIVNING   

En väl sammansatt kost är en minst lika viktig faktor för ett lyckat träningsresultat som träningen men framförallt för det allmänna hälsotillståndet.

Du erbjuds dels allmäna kostråd men ges även möjlighet till en personlig kostanalys och kostplan.

Det holistiska förhållningssättet till kosten är en kost baserad utifrån den enskilda individens metaboliska typ!

Glöm alla trenddieter som utger sig för att passa alla...det kommer ändå att hela tiden att dyka upp nya! Medans du förblir din samma metaboliska typ - en unik biokemisk individ i en ständigt pågående biokemisk process. Dags att ta kontrollen över dina behov! Fördelaktigt är därför att jobba långsiktigt med kosten. I takt med en förändrad kroppskonstitution, till exempel vid ökad muskelmassa och minskad fettvikt, ändras energibehovet. För att uppnå ett förväntat slutmål är det därför lämpligt med kontinuerliga finjusteringar.

 

  

 

Piller-dollar 

KOSTTILLSKOTT                                  

Kosten är av avgörande betydelse för den fysiska prestationen och ska så långt som möjligt täcka den tränades energibehov. GNP förordar alltid ett kontrollerat och restriktivt användande av kosttillskott. Det finns ingen anledning att belasta metabolismen med kostillskott som man inte är i behov av, ej heller göda en redan välmående kosttillskottsindustri. Bättre då att lägga pengarna på bra kost, gärna ekologiskt och närodlat. Vardagsmotionären  kan oftast mycket väl tillgodose sitt energibehov genom att  en individanpassad kostplan. 
För den hårdtränande motionären eller för den tävlingsinriktade kan andra spelregler gälla - speciellt inför tävling. Det för tillfället specifika energibehovet kan vara svårt eller till och med olämpligt att helt täcka upp kostmässigt. En genomtänkt kosttillskottsplan kan då tillföra ett värde av avgörande betydelse för ett lyckat slutresultat.

 

 

  

Fotolia 17790204 XS 

SJÄL                   

Människan är att betrakta som en del i ett universiellt sammanhang. Holistisk hälsa innebär att man beaktar människan ur ett helhetsperspektiv. Faktorer som är relaterade till psykiska, fysiska, sociala och mentala tillstånd vägs in. Alla faktorer samverkar och dom ges alla lika stort värde. För att uppnå bästa möjliga balans innebär en holistiskt baserad träning  att man förutom kropp och kost också tar stor hänsyn till mentala och emotionella aspekter. Vanligtvis vägs dessa faktorer in i träningen. Det allmänt kända uttrycket; "Kroppen har sina skäl", är ett bevis på detta. Emotionella spänningar visar sig i form av spända muskler. Ett individanpassad kost och träningsprogam bidrager i högsta grad till att lösa upp även emotionella späninngar.

För den som känner behov av specifik mental träning, avslappningsövningar, meditationsönvingar, andningsövningar, ges möjlighet till detta.

 

 

  

 

 target

COACHNING               

Du som går i tävlingstankar och som bor i närområdet kan få hjälp att förverkliga din dröm. Att ta sin fysik till tävlingsstandard, att våga ta språnget och stå på scen är en känsla av självförverkligande långt utöver det vanliga!  I coachningen ingår kontinuerligt uppdaterade träningsupplägg, så  även beträffande kost och kostsupplementupplägg och poseringsträning.

Mer info om coachningen, vad som ingår och förutsättningarna lämnas vid en personlig kontakt.