Medveten om KROPP & SJÄL är namnet på en föreläsningsserie i 3 delar som Maria Johansson och jag kommer att hålla under hösten på Sportlife, Vbg. Vi kommer att föreläsa om träning, kost och motivation. Den första föreläsningen handlade om träning och hölls under den nu pågående medlemsveckan. Trots en mängd andra pågående aktiviteter slöt ett trettiotal intresserade åhörare upp. Under föreläsningen belyste vi olika träningsformer som styrka, kondition och funktionell träning. Vår ambition var att förklara vad de olika träningsformerna står för och vilka effekter man kan förvänta sig. Grundstommen för föreläsningen var ett citat från funktionell träning "Ingen människa är starkare än sin svagaste länk och genom att utveckla samt förbättra den svaga länken blir resultatet en bättre fungerande helhet" En av målsättningarna med funktionell träning är att skapa förutsättningar för optimal fysisk utveckling och samtidigt förebygga skador och förbli frisk. I funktionell träning ingår begrepp som stabilitet, hållning, rörlighet, balans/koordination/teknik, andning, kondition, styrka/uthållighet och spänst. Brister man i någon av dessa komponenter så  kan man inte fungera optimalt. Glädjande nog kom många av frågorna att handla just om funktionell träning. Ett syfte med föreläsningen var att få åhörarna att tänka till och kanske kritiskt se på sig själv. Bra att jag tränar men tränar jag det jag verkligen behöver? Vi har en tendens till att träna det vi redan är bra på, mindre det vi verkligen behöver.

Detta gäller inte minst styrketränande som prioriterar sina bra muskelgrupper, ofta med samma övningar och träningsmetodik år ut och år in. Med ökad skaderisk, stagnation och sålunda med avsaknad av optimal fysisk utveckling. Hur är det med dig?