Lördag 17/10 höll Maria och jag den tredje och avslutande föreläsningen under temat Kropp&Själ.

Den här gången handlade föreläsningen om motivation; varför förändra, hur gör man en förändring och hur blir förändringen bestående? För egen del är det just motivation och tankens kraft som är det mest centrala, allt vi gör startar med en tanke, som formas till en viljeinriktning. Av de fyra pelare som träning och träningsresultatet beror på; träning, kost, vila och mental attityd, så är det just den mentala attityden som jag anser viktigast, om och hur väl du kommer att lyckas i din träning och för övrigt även i andra ske´enden i livet. Vad hjälper det med aldrig så bra tränings och kostprogram om den tränande inte har den rätta mentala kapaciteten? Så inför en (tyvärr) begränsad, men väldigt intresserad publik höll vi vår föreläsning som till stor del kretsade kring ett citat; "Den mest inflytelserika person du kommer att möta idag är DU- vad kommer DU att säga till dig själv? (Anders Haglund)

Här kommer några axplock från föreläsningen som du förhoppningsvis kommer att ha nytta av i din träning och i livet i allmänhet. Lär känna dina tankar! Vad tänker du för tankar? Hur påverkar dina tankar dig? Stärker dom dig eller begränsar dom dig? Tankar är som föda- en tanke går att byta ut mot en annan! Genom att påverka dina tankar påverkar du ditt liv. Dina tankar återspeglas naturligtvis i dina (o)vanor. I likhet med tankar går även en vana att byta ut mot en annan. Har man ex. under flera år gjort det till en vana att börjat bröstträningen med bänkpress, kanske det börjar bli dags att fundera på om man inte ska göra en förändring?!

Mental påverkan sker också genom vårt språkbruk. Var noga med hur du uttrycker dig. För att du ska förstå vad jag menar, vill jag referera till ett exempel från Jon Benson. Säg aldrig att du älskar pizza. Du kan inte älska en onyttig, slabbig och fettdrypande maträtt. Du kan älska din käresta, dina barn, ditt husdjur eller dina föräldrar dvs något du kan ha en relation till. Du kan njuta av att äta pizza men du kan inte älska pizza! Genom att vara observant på ditt språkbruk kan du också styra ditt undermedvetna, dina tankar mot ditt mål och mot det som verkligen betyder något för dig!

En förändring; hur går den till? Börja alltid med en nulägesanalys. Vad har jag gjort för att befinna mig där jag är nu? Det önskade läget. Definiera målet så tydligt som möjligt.Vad är det jag ska uppnå och när ska jag ha nått mitt mål? Att ha som mål att gå ner i vikt är inget klart och tydligt definierat mål, det är det däremot om du bestämmer dig för att gå ner fem kilo i vikt till ex.1/6 2010. Upplev målet med tankar, känslor och ord och skapa en handlingsplan. Tänk på att du kan stöta på hinder under förändringsresan, så skapa strategier för att komma förbi hindren. Ha därför alltid i beredskap en handlingsplan B. Att ha en handlingsplan, en genomtänkt sådan är av yttersta vikt. Min personliga erfarenhet från gymvärlden är att det är just här man missar. Man gör visserligen förändringar men man har ingen genomtänkt strategi för att ta sig till det önskade målet. Man hoppas att man ska nå sitt mål.

 En annan viktig sak är att inte sätta upp för många mål samtidigt. I dagens stressade samhälle är det inte alls ovanligt att vi sätter upp så många mål att vi inte fullt ut kan fokusera på något av dem, att vi aldrig riktigt går i mål någon gång och därigenom ej heller tillåter oss att stanna upp och njuta av prestationen; innan vi hastar vidare mot nästa mål. Det är av stor vikt att vi stannar upp och känner tillfredsställelse med det vi uppnått. Att vi tillåter mental återhämtning, att vi aktiverar lugn & ro systemet. Här kommer några ex. på fysiologiska reaktioner som en följd på ett aktiverat lugn & ro system; Hjärtfrekvensen minskar, blodtrycket sänks, andningsfrekvensen sänks, blodcirkulationen dirigeras om, blodsockret regleras nedåt, matsmältningen blir bättre och (naturligtvis) stresshormonerna minskar. Vilket i praktiken innebär optimala förutsättningar för fettförbränning och muskeltillväxt!

Några andra goda råd för förändringsarbete; se till att det är din egen insats som avgör att du når dit du önskar. Det kan vara fantastiskt bra att känna omgivningens stöd men gör dig inte beroende av andra, sviker dessa kommer du inte att nå målet. Tänk positivt-det är lättare att orientera sig mot det man vill ha än bort från det man inte vill ha! Slopa ordet inte! Det ordet har en förödande inverkan på vår förmåga att fokusera rätt! Det klassiska exemplet är golfspelaren som intalar sig själv att bollen inte ska hamna i sandbukern. Var tror du bollen hamnar? Just det; i sandbukern eftersom det är det ordet som spelaren förstärker och omedvetet programmerar in. Tänk istället; bollen ska hamna på green. Se på dina tankar som en fantastisk resurs!

" Where your mind goes, your body follows"