Ännu en gång har polis och tull varit framgångsrika i sitt arbete med att spåra dopingpreparat. Den här gången slog man till på nio orter i landet. 40 personer sitter anhållna och stora mängder dopingpreparat har tagits i beslag, men även pengar, datorer och dokument. En av de anhållna är en svensk manlig 38-årig professionell kroppsbyggare som tävlar internationellt. Han är sedan tidigare åtalad för doping och narkotikabrott. Vid det tillfället(april-09) gjordes husrannsakan hos mannen och man gjorde beslag av anabola steroider,testosteron och narkotikaklassade medel.

Beslagsprotokollen från husrannsakan omfattar nio sidor med kapsyler,ampuller,tabletter,kanyler m.m. Totalt 3400 doser! 38-åringen anses löpa mycket stora medicinska risker. Enligt Thord Rose´n vid Sahlgrenskas resurscentrum för hormonmissbrukare, där 38-åringen är patient samt ingår i ett forskninsprojekt, leker kroppsbyggaren med döden!

Även i USA riktas nu ljuset mot professionella kroppsbyggare. New York Times har uppmärksammat en medicinsk artikel som noterat att en del kroppsbyggare som använt eller använder steroider,utvecklat en speciell form av njursjukdom. Det var denna form av njursjukdom som tvingade IFBB-proffset Flex Wheeler att genomgå en njurtransplantation. I en kommentar (ironman) som relaterar till artikeln i New York Times nämns andra kända kroppsbyggare som tvingades avbryta sina karriärer på grund av sjukdom relaterad till steroidmissbruk, som Dennis Newman, Mike Francois, Don Long, Tom Prince och Mike Matarazzo. Man nämner också kroppsbyggare som akut fått uppsöka sjukhus då deras liv stått på spel, som Mike Matarazzo, Edgar Fletcher, Paul Dillett (2 ggr), Milos Sarcev, Nasser El-Sonbaty, Bob Chicherillo samt Mustafa Mohammed (2 ggr). Några har varit mindre lyckosamma och gått en förtida död till mötes; Momo Benaziza, Andreas Munzer, Sonny Schmidt och Derrick Whitsett.

Att träna med vikter i gymmet är "extremely healthy for you" men att vara kroppsbyggare och tävla på högsta nivå "it ha´s nothing to do with health" säger Flex Wheeler.

Följande utdrag ur artikeln sammanfattar på ett utmärkt sätt dagens situation såväl inom proffsbyggningen som på lägre nivåer.

" Our sport has reached a dangerous crossroad, where it seems that too many athletes (pro and amateur) have become walking time bombs, with the prospect of a future lived in poor health (or worse) being the only trophy they can look forward to. Consider the following lifestyle: use liberal amounts of steroids, growth hormone and insulin; kick in array of exotic substances for God knows what; add huge quantities of food every two hours that severly overtax the human digestive system; throw in a heavy dose of painkillers (some narcotic in nature); adopt an MO that requires dropping 40 or 50 pounds twice a year in a 12-week period; peak on contest day by means of diuretics so as to be bone dry and severly dehydrated. We don´t have to fund a Harvard research project to figure out that such a regimen is a recipe for physical disaster.

To save certain athletes from themselves and to gave the sport, an overhaul of how physiques are to be judged has already been implemented and a discussion on drug-testing controls has already begun. Rest assured, the combined powers that be are committed to returning competetive bodybuilding to the position where it is a celebration to life, not a shortening of it"