Nora Gedgaudas
Nora Gedgaudas

10. Tilltro till att innehållsförteckningar som anger"naturlig" och "organisk"  avgör om ett livsmedel är hälsosamt.
Det är här som livsmedelsindustrin försöker sätta klorna i dig. Dom siktar in sig på slagord som dom tror kommer att sälja produkten. Termer som "naturliga" eller "ekologiska" är meningslösa om produkten i fråga är laddad med socker (naturligt eller tillsatt) eller om produkten innehåller högförädlade ingredienser och/eller tillsatser. Med detta i åtanke kan man verkligen ifrågasätta om livsmedelsmärkningen är till för att "skydda konsumenten". Lär dig läsa det finstilta på etiketten och försök förstå vad dom olika ingredienserna och tillsatserna är för något. Inställningen "lita inte på någon" rekommenderas. Ser det ut som mat som inte skulle passa någon som vandrade runt på jorden för 40 000 år sedan med höftskynke och spjut är det sannolikt inte mat för dig heller.

 

Evolution

9. Tilltro till att media, doktorer och eller ens konventionella näringsrådgivare och dietister ger adekvat näringsinformation.

Ha i åtanke att de flesta "vanliga" informationskällorna har en inneboende agenda, mer eller mindre offentlig. Vem som helst som säger sig äga "kunskapen/utbildningen" avseende vad du ur ett "mainstream" perspektiv ska göra för att leva ett hälsosamt liv kommer, antingen direkt eller indirekt, att företräda uppdragsgivaresn finansiella intressen. Detta är varken cynism eller paranoia... det är verklighet! Läkare - ofta i all välmening - kan vara dom enskilt minst lämpade att erbjuda kost och näringsråd. Deras utbildning i näringslära är i stort sett obefintlig och omsorgsfullt odlad av lärosäten intimt förknippade med läkemedelsindustrins finansiella intressen. När allt kommer omkring så går man inte medicinsk utbildning för att studera hälsa, snarare för att studera sjukdom och ohälsa och symptomen på detta botas genom läkemedel, kirurgi och medicinska ingrepp. Medicinska skolor är till stor del finansierade av läkemedelsindustrin. Inte för att läkare på något sätt är illasinnade människor men sjukhus är vinstdrivande verksamheter och man ska inte ta för givet att dom råd som ges är lika mycket till för personens bästa som till sjukhusets finansiella intressen. Detsamma kan tyvärr sägas om många andra hälsorådgivare som företräder och har koppling till produkter och företag.

Jag menar verkligen inte att man fullständigt ska ignorera dom råd man får av läkare och andra "experter", men att man ska vara försiktig och inte sätta all sin tilltro till råden, granska kritiskt, gör din hemläxa och ta reda på så mycket du kan själv från oberoende källor. Om möjligt konsultera fler sakkunniga för att få en "second opinion". Ingen kommer någonsin att bry sig så mycket om dig som du själv! Konventionella näringsrådgivare och dietister (dom människor som skapar matprogram på sjukhus och skolor...!) är bundna till diktat, ogrundade och ovetenskapliga "fakta" från USDA Food Pyramid. Om än välmenande har dessa människor "indoktrinerats" till att bevara och försvara komplexa företagssystems ekonomiska och politiska makt. 
Media, slutligen är på nästan alla fronter helt beroende av annonsintäkter från aktörer inom livsmedelsindustrin, telekommunikation och läkemedelsindustrin. Dom har helt enkelt inte råd att agera oberoende och berätta "sanningen" när det handlar om att mycket stora annonsintäkter står på spel i form av annonser för snabbmat, bearbetade livsmedel och läkemedelsannonser.

Homer

8. Tror att skräpmat i "lagom dos" är OK.
Det här är något "stort". Folk kommer att att "hitta undanflykter" och tänka i banor som att " på lördag är det OK att unna sig pommes frites, chips och öl". Självklart är det så att det du gör "då och då" inte är avgörande för din ultimata hälsa ( även om definitionen "då och då" i sig är ett begrepp att fundera innebörden av...) utan det som du konsekvent gör som är av avgörande betydel

Det finns dock undantag...den enda säkerställda toleransmängden av transfett i någon kost är NOLL! En enda portion av pommes frites eller chips kan ta upp till två år för kroppen att helt eliminera och den biologiska effekten under tiden är kaotisk och vem som helst kan väl giissa hur skadligt det är.  Är "tillfällig" rysk roulette OK?

MSG ( monosodium glutamate) , en tillsats i processad mat, är en excitotoxin (neurotoxin) och åstadkommer alltid någon form av neurologisk skada - som ex. migrän,kramper, ADD/ADHD, hjärtrytmstörningar och skakningar.  Är en "måttlig" neurologisk skada OK?

Dessutom är sockerkonsumtion även i mycket små mängder av ondo och åsamkar en dysfunktion av systemet. En del av biverkningarna är reversibla, andra inte. När allt kommer omkring så här det den kumulativa/sammanlagda effekten sammankopplad med glycation* och insulinproduktion som avgör vår hälsa och vårt livsspann. Vi lever i en värld där vi hela tiden kan göra dåliga val beträffande vårt välmående och hälsa. Varje mål räknas. Är "lite hormonellt kaos" och "bara en smula" av skada på vårt system acceptabelt?

När allt kommer till kritan så handla det om vad du vill prioritera. Om din hälsa verkligen är av största vikt för dig, ju mindre du kompromissar desto bättre. Men om ytlig njutning betyder mer..så är jag tveksam till om du skulle läsa det här. Det är ett val vi gör. Ju mindre du är villig att äventyra din hälsa desto lättare blir det att inte kompromissa - att fatta dåliga val och risken för återfall till mindre hälsosamma kost och levnadsbeteenden minskar dramatiskt. Eller för citera Nike's  slogan "Just Do It". Stå fast vid dina principer och din hälsas "integritet". Den pågående och positiva kumulativa effekten av hälsosamma val kommer att vida överskrida priset av att ge efter för ytliga impulsiva frestelser. Din livskvalité kommer inte på något sätt att försämras i frånvaro av pommes frites, godis, läsk och chips. Och skulle den göra det så är det nog dags att fundera över vad som är ett missbruk eller avsaknad av sunda prioriteringar.

*Glycation är en avancerad biokemisk reaktion av både exogen och endogen karaktär. Reaktionen innebär att enkla sockermolekyler som fruktos och glukos utan påverkan av ett enzym fäster på proteiner och/eller lipida fetter. Denna process som kallas för "non-enzymatic glycosylation", bestäms annars genom enzymaktivitet, vilken är nödvändig för att säkerställa en normal metabolisk funktion hos molekyler. Avsaknaden av dessa katalysatorer påverkar den normala nedbrytningen av socker för producera nödvändig energi och genom att störa den normala metaboliska funktionen främjas vissa hälsorisker.

Change

7. Följa "statliga direktiv" som "Matpyramiden" för hälsosamt ätande.
Den som med egna ögon vill se vad "statliga direktiv" och matpyramiden kan få för konsekvenser för hälsan behöver bara åka ut till närmaste indianreservat. Myndigheterna förser till stor del reservaten med föda baserad på dessa riktlinjer. Se med egna ögon den tragiskt höga närvaron av fetma, diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, alkoholism och i princip vilken som helst degenerativ sjukdom du kan tänka dig. Föreställ dig förväntad livslängd...Fundera också över vad som nu för tiden räknas som "mat" enligt myndigheters riktlinjer för skolmåltider! När allt kommer omkring så vet vi ju alla att "ketchup är en grönsak"...

6. Tror att vara smal innebär att man är frisk - att använda vikten som måttstock för hälsa.
Det är naturligtvis inte bra att vara överviktig men att se bra ut på utsidan behöver inte betyda att allt fungerar bra på insidan. Det är fullt möjligt att vara smal OCH diabetiker. Det är fullt möjligt att vara smal och drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Det är full möjligt att vara smal och få cancer..eller vilken som helst annan sjukdom. Utsidan är inte allt..den är inte ens nära. Detta är en stor...och ofta katastrofal kulturell illusion. Dietprogram som ska hjälpa dig att gå ner i vikt är typiskt designade kring ett "lågkaloriintag" utan hänsyn tagen till begrepp som hälsokvalité eller näring. Man förser sina desperata "offer" med påsar bestående av näringsfattig processad "mat" och smeker dom medhårs med begrepp som "lågkolhydrat/ lågfett" kost samtidigt som man, för att få dom att stanna kvar i "programmet"- i ordets verkliga benämning kastar till dom en godbit; "du kan visst äta en chokladkaka då och då och ändå gå ner i vikt".  Dom som marknadsför dom här programmen, ofta med stöd av och/eller designade av näringsrådgivare och dietister, borde skämmas!

5. Använda kostillskott för att "täcka upp" dåliga kostvanor.
Kom ihåg att även företag inom kostillskottsbranschen är vinstdrivande verksamheter. Många av dessa företag vill få dig att tro att bara genom att ta din dagliga   "En Om Dagen-tablett" så kan du fortsätt att äta skräpmat. Det fungerar inte så! Kostillskott är precis som det låter - tillskott! Faktum är att dom kan vara ett utmärkt komplement till en i övrigt hälsosam kost - men kan aldrig ersätta skräpmat.

Junkfood

4. Tron att träning kan "täcka upp" för dåliga kostvanor.
En missuppfattning som verkligen engagerar mig. Detta är en mycket vanlig missuppfattning och som tillåter alltför många människor att rationalisera sitt tänkande till att tillåta sig extremt ohälsosamma matvanor. Träning bestämmer inte ÖVER din biokemi - kosten gör det. Det sant att träning, rätt utförd, medför en mängd viktiga hälsomässiga fördelar - ökad insulinkänslighet är en sådan. Detta kommer dock på intet på något magiskt sätt att kompensera för den stapel av pannkakor du åt - eller någon liknande sockerbomb - till frukost.

Det är naturligtvis möjligt att förbränna socker genom anaerobisk träning - men det är inte möjligt att förbränna insulin. Transfettet du fick i dig till lunch genom den pommes frites du åt kommer inte att smälta bort och dunsta ut i det blå via skivstången, löpbandet eller crosstrainern.

Träning är ett komplement till en hälsosam kos t- inte ett substitut.

3. Tron att "genetik är mitt öde".
Det här kan också verkligen få i gång mig. Även med hänsyn taget till det mest konservativa tänkandet om betydelsen av vår "genetiska standard" så har vi själva någonstans mellan 80-97% kontroll över våra egna "genetiska uttryck". Självklart är det så att vi alla har dominanta gener av någon specifik art - bra eller dåliga. Du är inte överviktig för att dina föräldrar var det. Det är heller inte förutbestämt att du ska få en hjärtinfarkt bara för att halva din släkt har fått det eller att du på samma grunder ska få diabetes. Genetik har givetvis ett visst inflytande men gener slås av eller på och kroppen har reglerande gener och regulatoriska processer och dessa styrs först och främst av näringsämnen. En gen kommer inte att uttrycka sig om inte den inre miljön är gynnsam för dess uttryck...och vi har alla den slutliga och avgörande kontrollen av vad vi väljer att stoppa i oss, vilka känslor vi väljer att uppleva, miljögifter som vi använder/omger oss av och med vilken livsstil vi avsiktligen väljer att leva.

Lär dig att bli herre över ditt eget genetiska öde.

Citat

2. Tron att äta hälsosamt innebär att behöva ge upp njutningen av god mat och smak.

Alla av oss, oavsett våra ideologier, etnisk bakgrund eller något annat är genetiskt "jägare och samlare" Och till 99,99% identiska med dom människor som levde för 40.000 till 100.000 år sedan. Vi är i själva verket varelser från istiden och utformade för en kost rik på animalisk föda och naturliga fetter tillsammans med fiberrikt växtmaterial. Vegetarism och veganism är nutida idéer och mer grundade på ideologiska principer än baserade på kännedom om människans fysiologi och antropologiska bevis. Animalisk föda är bara så bra och hälsosam som under vilka betingelser den tillkommit. Ingen bör äta av köttkällor som hormon och antibiotika behandlats eller betat på konstgödslad mark eller behandlats illa ur ett djuretiskt perspektiv. Alternativet är inte vegetarism/veganism...alternativet är att hitta friska, naturliga och etiskt behandlade animaliska köttkällor. Det finns djuruppfödare som verkar enligt dom principerna..det är dom vi ska ge vårt stöd! Inte den kommersiella/industriella och storskaliga köttindustrin. Vegetabiliska livsmedel är också fantastiska och förser oss med viktiga antioxidanter och fytonäringsämnen - något vi idag behöver mer än någonsin. Dom utgör dock inte hela bilden för hälsa.

1. Tron eller antagandet att äta en kvalitetsmässig mat är för dyrt eller för svårt.
Inget kan vara mer fel. Bra och rätt utformade hälsobefrämjande dieter kan spara stora pengar i hushållskassan och du kommer att ha råd att äta livsmedel som kött, fisk och ägg av mycket god kvalité. I balansräkningen får vi inte heller glömma minskade utgifter för läkarvård, mediciner och förlorad arbetsinkomst p.g.a. av sjukfrånvaro. Vi pratar ören av kronor i detta sammanhang. Genom att tillägna sig en kost utifrån ett perspektiv av kunnande/utbildning och som är principbaserad, inte genom olika "besvärjelser", förstår man automatiskt vad som är rätt och riktigt och kan lättare manövrera mellan dom landminor av miss- och desinformation som sprids av företag med ekonomiska intressen och/eller av politiska sådana. Det är mycket enklare och långt billigare än vad du tror!

Chicken

NORMA GEDGAUDAS räknas som en av världens främsta experter på Paleoitisk kost. Genom föreläsningar, som värd för ett eget radiopogram och som författare ("Primal Body, Primal Mind" ) förmedlar hon sitt gedigna kunnande, också utifrån ett holistiskt pespektiv.

GNP kommentar. Artikel är skriven utifrån amerikanska samhälleliga förhållanden. Det är inte alltför svårt att hitta paralleller till vårt eget samhälle. Inte minst beträffande kostillskottsmarknaden...