Dom kloka orden den här gången kommer från Brad Schoenfeld som reagerat över ett av de vanligen förekommande inslagen på allehanda fitnessforum - artiklar med rubriker i stil med; "The Best Exercise for (fill in the blank for a muscle group" or "Exercises You Should Never Do." Utan tvekan kan dessa artiklar skapa ett intresse och en nyfikenhet kring träning och utgöra underlag för intressanta diskussioner.

 

Frågan är dock...hur relevanta och tillämpbara är dessa artiklar med hänsyn tagen till programdesign?

?

Brad vill visa på ett annat förhållningssätt: "....with perhaps a few exceptions, there are no "bad" exercises but rather poor application and poor performance of these movements. I will also challenge the claim that there are universal "best" excercises; instead, excercise selection ultimately comes down to factors specific to the individual including goals, abilities, genetics, injury, status, etc."

Dragkamp
Ett av undantagen!

GNP värdesätter högt personer som har en ödmjuk inställning till sin profession och till det komplexa område som fysisk träning utgör. Med andra ord personer som inte anser sig kommit på och ropar ut en universiell lösning på träningsrelaterade problem - en sådan finns nämligen inte och kommer heller aldrig att finnas!

Brad Schoenfeld
Brad Schoenfeld

En sådan person är Brad Schoenfeld. Så här beskrivs Brad av en annan personlighet (Alan Aragon) inom branschen: "-What I found out about Brad is that he doesn´t give the slightest damn about always being right. He cares about finding the truth, and has come to grips with the fact what this process involves being wrong at times. If the weight of evidence indicates it, Brad will gladly admit error, and adjust his views accordingly. This is a huge part of the scientific mindset. Unfortunately, this is a rare quality among the self-absorbed characters that predominate the fitness industry and academia alike"

Tesen tål att upprepas; anpassa träningen efter dina behov och förutsättningar!

Lycka till!