Staffan Scheja

Varför en konsertpianist på denna hemsida? Jo, Staffan Scheja uttrycker på ett mycket bra sätt det som Paul Chek kallar "the elements of movements and resistance training". Staffan Scheja får frågan om hur det kommer sig att drivkraften och passionen fortfarande är intakt efter alla tusentals timmar i musikens tjänst: "- Jag övar minst ett par timmar varje dag. Att spela är som att andas för mig. Jag är fortfarande väldigt nyfiken och det finns en hel del repertoar som jag inte lärt mig, och massor av gammalt att gå tillbaka till. För en musiker är instrumentet en förlängning av själslivet. Det där är inget man kan kapa bort."

Alla dessa timmar vid pianot syftar med största sannolikhet till att bli ett med det musikstycke som ska framföras. Det är inte svårt att koppla svaret till träning. Det är det förhållningssättet man ska till sin träning; att alltid vara nyfiken och ödmjukt inse att det alltid finns nytt att lära - och gammalt att repetera. Övningar och träningsupplägg som inte var så lyckade en gång i tiden kan vid ett senare tillfälle, när tiden är mogen, upplevas helt annorlunda och ge en helt annan effekt.

Och när upplevde du senast att du blev ett med den övning du tränade? När kunde du stänga av alla distraherande faktorer i din omgivning och bara känna - inte tänka? Tid och rum är borta, övningen flyter på som av sig självt,  kontrollen över hur många reps man gjort är borta. När man upplever den känslan befinner man sig i den del av "elements  of movements and resistance training" som kallas GROOVE.

Paul Chek:"Groove  is the most EFFICIENT path of movement; therefore, groove is the most IMPORTANT element of movement.

When one is in the groove:

# Movements occurs naturally
- CHEKism:" If a movement looks ugly...IT IS! Rhythm express itself naturally through the movement.
#
Technique comes naturally.
# Stability and mobility occur harmoniously.
# Thought is minimized or eliminated.
# Load is optimally distrbuted throughout the body.
# Learning/programming is optimal.

Några tips för att lättare hitta känslan av groove.

# Ha en bra kroppshållning redan när du börjar övningen, annars kommer utförandet sannolikt och redan från början, att återspegla/ytterligare förstärka eventuella obalanser.

# "Tänk" inte...."känn" .

# Använd principen "Big to Little". Vid utförandet av en övning lägg störst energi på dom huvudsakliga prime-movers . (Prime-movers är, oftast stora, muskler som är huvudsakligen ansvariga för vissa, oftast stora, kroppsliga rörelser. Dessa stora muskler benämns prime-movers då det är dom som är primärt involverade i dessa rörelser som aktiveras över kroppens stora leder. Som prime-movers räknas Latissimus Dorsi, Pectoralis, Quadriceps, Hamstrings, Biceps och Triceps.) Allt eftersom övningen tar form flytta(s) intensiteten/kraften gradvis till den del av muskeln/de muskler som har störst inflytande på varje enskild del av rörelsen; "effort should follow - flow in the groove!"

flow....

Andning. Troligen menar Staffan Scheja  med uttrycket "att spela är som att andas för mig" en metafor hur viktig musiken är för det personliga välbefinnandet. Men det ligger mycket mer i det än som ett bildspråk - andningen är mer avgörande för vårt liv än någon annan rörelse vi gör! Andningsapparaten regerar över alla andra biologiska system med hänsyn taget till överlevnad. Då dom respiratoriska musklerna har grundläggande kontroll över skelettmuskulaturen är det nödvändigt att förstå; andningen/andningsmuskulaturen skapar rörelse i kroppen, medan många övningar fordrar en nivå av stabilitet som sätter andningskapaciteten på prov. Varje okoordinerad "duell" mellan det respiratoriska systemet och skelettmuskulaturen resulterar i försämrad neuromuskulär kapacitet. Det respiratoriska systemet är en viktig stabilisator; om det respiratoriska system aktiveras som stabilisator på bekostnad av nödvändig andningskapacitet ökar belastningen på hjärtat vilket kan leda till obehag i allt från yrsel till medvetslöshet.

Källa: Paul Chek.