stcc thed bjork volvo polestar goteborg

Denna tänkvärdhet baseras på ett uttalande från 2013 års suveräna STCC segrare, Thed Björk. Björk har totalt dominerat årets STCC-serie, med sju segrar på nio lopp var segern bärgad i god tid och de sista loppen utan egentlig betydelse.

- Sjukt skönt att vinna titeln redan nu, säger Björk, och försöker sig på en förklaring till varför det gått så bra just i år. - Jag har brutit gamla mönster, och kan ge ett exempel. Jag har kört hur många varv som helst på Gelleråsen, och fastnat i samma rutin. Bara föratt jag kört banan på samma vis i alla år behöver inte det betyda att det är på rätt sätt. När jag satte mig ner och tänkte till så hittade jag nya spår i tre kurvor, och så har jag gjort på alla banor. Det har gett mig mycket, och det här är verkligen mitt år, säger han."

 

Vad kan vi som utövar andra sporter lära av detta? Som styrketränande; hur många gånger går vi inte till träningen och slentrianmässigt avverkar träningsprogrammet. "Det här har jag gjort så länge och så ofta så dom här övningarna "kan" jag?"  Hur ofta lägger man sig inte under stången för en bänkpress övertygad om att bänkpress det "kan" jag?  Utan närvaro och inlevelse blir den bara till ännu en övning som slentrianmässigt avverkas. Går övningen "bra" så blir det som en effekt av någon diffus avlägsen och oidentifierbar kraft.

Paul Chek
Paul Chek

 

I en tidigare tänkvärt artikel (Tänkvärt: Staffan Scheja) redogjorde jag för en av de faktorer som ingår i Paul Chek´s "elements of movement and resistance training" - Groove. Vad som fick Björk att bryta sitt invanda mönster det vet inte jag men kanske var det en annan av de faktorer som ingår i "elements of movement and resistance training"- Listening.

Paul Chek: "Listening comes by way of having awareness of feedback from self, implement(s), coach and  environment.

Listening is needed most when:
# Efficiency is important
# Discomfort arises
# Sticking point(s) become a limiting factor in any lift
# A performance plateau is reached
# Teaching

Tips For Effective Use of Listening:
# Feel for any natural obstruction to the flow of energy
# Discomfort
# Injury
# Focus
# Intention
# Openness

Det handlar således om att alltid ha en medveten närvaro. Detta gäller förstås i allt man gör. En rörelse är så mycket mer än att bara flytta en vikt från en punkt till en annan. Under utförandet av en övning och under ett träningspass nås vi av en mängd information/intryck, som vi antingen är medvetna om eller inte, men som om vi lär oss tolka den kommer att ge oss en djupare insikt om oss själva men och också leda till en bättre utdelning av träningen.

Den vanligast förekommande frågan är förstås- "hur känns övningen?". Svaret på den frågan ligger mycket djupare öch står inte bara i relation till det rent muskulära arbetet.

Med listening to implement(s), coach and enviroment avses här den "kommunikation" som sker mellan den tränande och en rad andra faktorer som påverkara helhetsupplevelsen och därmed slutresultatet av träningen- som ex. utrustning/träningsmaterial (ex bänkar, stänger, maskiner ), omgivningen (andra tränande, coacher), lokalen ( utrustningens placering i rummet, ljud, ljus, luft, kyla, värme). Denna "kommunikation/informationsutbyte" kan lätt exemplifieras med att kanske du, liksom jag, alltid helst väljer en speciell bänk, stång eller maskin, helt enkelt för att just den "känns" bäst. Av samma skäl som andra idrottare föredrar ex. en viss plan eller arena. Man kan inte logiskt förklara, om och varför man nu skulle behöva det!, det bara är på det viset. Genom att öva upp och bli mer medveten om och värdet av vår förmåga att tolka intryck-listening, genom att vara ständigt nyfiken, självkritisk, ifrågasättande och utforskande kommer du att kasta nytt ljus över dina övningar och omgivning  och ge det en helt ny dimension.

Belöningen? En bättre fysik och roligare träning.

robby-robinson
Robby Robinson

 


En person som som beskrivit detta på ett mycket bra sätt är bodybuilding-legenden Robby Robinson-"The Black Prince". Robby, samtida med Arnold, Franco Columbo, Frank Zane, Mike Mentzer m. fl, har en tävlingskarriär på absolut högsta nivå under 25 år (1975-2000) och inkluderar titlar som Mr. America, Mr Universe och Master Mr Olympia +50 (2 ggr, 1997 och 2000). I dag vid 67 års ålder är Robby framgångsrik personlig tränare, coach och själv i mycket god form! I en nyligen gjord intervju fick Robby frågor som relaterar till listening. Här följer valda tänkvärda stycken från intervjuen- som på ett härligt vis visar på en person som efter alla träningsår på högsta tänkbara nivå inte stelnat i formerna!

- Do you have any general tips for taking a persons physique to the next level?

- " You are what you think, you really have to think about bodybuilding, you have to think about having a big arm or chest or more muscular physique. You have to think about all these things. But you also have to practice all the parts, you have to eat, you have to rest, you have to keep a positive mind, work on your posing, you just have to practice all the parts. As i said bodybuilding is just repetition, 24/7 365 days per year, you have to just keep going over these things. But visualization is my number one thing because the more you visulize something consistency throughout training it comes to be. You cannot just do the exercise like most folks, you have to create the image by visualizing the exercise, and how you want the physique to look. Bodybuilding is a lot of finding the exercise that targets the muscles so it responds best, when that happens you get a lot of respons and your progress goes to the moon. But I see a lot of people doing exercises and I look at them thinking "What are you doing?" it is like waist of time."

- I think that is something that has been lost by many people today.

-" Yea, you have to feel what you are doing. It is the same thing as a relationship, if you want to love someone or something; you have to feel the movement.

I am in touch with the muscle fibers, I am in touch with the exercise, I am in touch with the barbell.

When i train my Back i want every muscle on my back to be visible, so when a Judge says " Give my your best double biceps shot" I want muscle to just jump out of nowhere.

I am always thinking and visualizing. I want them to freak them suckers out, that is exactly what i have always been saying in the gym. It is inside of you, you just have to reach down there and grab it.

You cannot just say, "Oh I am just going to go ahead and train my chest, I don´t feel like it but I will go ahead", you have to visulize and make it a reality or you might as well not go in the gym.

You have to have this attitude of tenacity. Tenacity is something you have to stir up inside your self.

Tänk på att; även små förändringar kan ge stora resultat!

Källa: Paul Chek, Robby Robinson