Mark Dugdale, professionell kroppsbyggare, tillbringade nyligen en tid tillsammans med Dorian Yates (sexfaldig Mr Olympia) på dennes klassiska gym "The Temple." Syftet med besöket var att få bästa möljiga träningsråd, komma tillrätta med brister i fysiken och att få ny inspiration, helt enkelt att  ta sig till en ny och högre nivå. En muskelgrupp som tillägnades ett särskilt stort intresse var ryggen, en muskelgrupp som Mark ansåg var en svaghet. Något man inte kan säga gällde för Dorian... 

 dorian yates rygg
 Dorian Yates  Mr Olympia 1992-1997

 

Under Dorians vaksamma blick- och råd, kunde Mark konstatera "- I didn´t know crap about back training."  

"- ...I learned that I spent more time to move weight than work the muscle. He said that I should be the strongest in the eccentric portion of the movement, second strongest in the static hold, and the third strongest in the concentric. In other words, as the muscles fatiques, I should fail first on the positive portion of a movement before I fail at the static hold in the contracted or the negative portion of the movement. Muscle power matters more than momentum, and I wasn´t engaging my back and holding the contraction."  

 

Tänkvärda ord- applicerbara på alla muskelgrupper. Hur många "tränar" inte på alldeles för tunga vikter- så tungt att man aldrig ens når kontraktionsfasen!

 1 Dugdale Mark
Mark Dugdale 

 

"Those of us that believe we have nothing to learn from others are doomed to limit our progress."

                                  - Mark Dugdale -